Všeobecná pravidla

 

 

Souhlas s pravidly používání seznamky Faceroom.cz

Každý uživatel starší 18ti let na seznamovacím serveru www.faceroom.cz (dále jen Faceroom.cz) provádí registraci s vědomím, že si níže uvedená všeobecná pravidla přečetl, porozuměl jim a bez výhrad s nimi souhlasí. Svůj souhlas s těmito pravidly uživatel potvrdí zatržením příslušného zaškrtávacího pole před dokončením registrace.

Registrace a ochrana osobních údajů

Každý uživatel, který při registraci a dostatečném vyplnění seznamovacího profilu poskytne údaje, které ve spojení s jinými údaji lze považovat za osobní údaje ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. ledna 2015, nakolik bude podle těchto údajů možné osobu uživatele přímo nebo nepřímo určit, svou registrací dává souhlas ve smyslu § 5 odst. 1 písm. d) se zpracováním osobních údajů provozovateli Faceroom.cz na dobu neurčitou. Registrací dále uživatel uděluje souhlas k zařazení svých údajů do databáze provozovatele.

Platební podmínky

Rozšířené funkce na Faceroom.cz, např. VIP členství a pod. jsou provozovatelem zpoplatněny formou Premium SMS. Po uhrazení poplatku provozovatel uživateli poskytne službu na dobu, která je vždy přesně vymezena dle výše příslušné platby. Uhrazené poplatky jsou nevratné, bez ohledu na to, zda uživatelem zakoupené služby budou po celou dobu své platnosti uživatelem plně využívány.

Práva a povinnosti uživatele

 • Uživatel bere na vědomí, že na Faceroom.cz nebude vystupovat a prezentovat se v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky,
 • nebude otevřeně nebo skrytou formou propagovat užívání omamných látek, jedů a prekurzorů,
 • nebude používat vulgarismy slovní spojení nebo jiné slovní nebo znakové výrazy, jejichž přímý či nepřímý význam je v rozporu s obecně akceptovatelnou společenskou morálkou a etikou,
 • nebude používat stránku na propagaci svých nebo jiných  internetových stránek,
 • nebude nabízet zboží, služby nebo jinou činnost za účelem získání finančního obohacení,
 • propagovat ani podporovat jinou činnost, která se ve smyslu ustanovení trestního zákoníku (zákona č. 40/2009 Sb.) považuje za trestnou,
 • nebude na server Faceroom.cz přidávat fotografie, které jsou v rozporu s dobrými mravy a s obecně závaznými právními předpisy České republiky,
 • v případě, že dojde ke změně pravidel, každý uživatel bere na vědomí, že platná pravidla jsou ta, která jsou v daný okamžik přístupu uživatele zveřejněna na serveru Faceroom.cz,
 • každý uživatel má právo kdykoliv zrušit svůj profil, a to prostřednictvím funkce, která je vždy přímo dostupná v menu profilu uživatele.

Práva a povinnosti provozovatele

 • Při porušení výše uvedených pravidel, může provozovatel bez předchozího upozornění zrušit uživatelský profil, a to bez nároku na finanční kompenzaci,
 • o zrušení uživatelského profilu na základě porušení pravidel není provozovatel povinen uživatele informovat,
 • provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah textů uživatele, jakož i za jeho zveřejněné fotografie,
 • pokud provozovatel zjistí, že se v textech, nebo na fotografiích vyskytuje obsah, který podléhá dle zákona č. 121/2000 Sb., právu autorskému, nebo se jedná o texty a fotografie jiných osob, než osoby uživatele, tyto ze seznamovacího serveru Faceroom.cz neprodleně odstraní a dle závažnosti porušení pravidel případně profil uživatele zcela zruší,
 • provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit platná pravidla a informace, uveřejněná na  Faceroom.cz,
 • v souvislosti s poskytovanými službami, nemá provozovatel žádné další nebo jiné povinnosti kromě povinností uvedených v těchto pravidlech.
Dotazy, podněty nebo stížnosti lze zaslat provozovateli serveru prostřednictvím kontaktního formuláře v sekci [Kontakt]. Tato všeobecná pravidla nabývají platnosti dnem zveřejnění na Faceroom.cz.

Aktualizováno (24.07.2016)