Všeobecná pravidla

 

 

Souhlas s pravidly používání seznamky Faceroom.cz

Každý uživatel starší 18ti let na seznamovacím serveru www.faceroom.cz (dále jen Faceroom.cz) provádí registraci s vědomím, že si níže uvedená všeobecná pravidla přečetl, porozuměl jim a bez výhrad s nimi souhlasí. Svůj souhlas s těmito pravidly uživatel potvrdí zatržením příslušného zaškrtávacího pole před dokončením registrace.

Registrace a ochrana osobních údajů

Každý uživatel, který při registraci a dostatečném vyplnění seznamovacího profilu poskytne údaje, které ve spojení s jinými údaji lze považovat za osobní údaje ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. ledna 2015, nakolik bude podle těchto údajů možné osobu uživatele přímo nebo nepřímo určit, svou registrací dává souhlas ve smyslu § 5 odst. 1 písm. d) se zpracováním osobních údajů provozovateli Faceroom.cz na dobu neurčitou. Registrací dále uživatel uděluje souhlas k zařazení svých údajů do databáze provozovatele.

Platební podmínky

Registrace uživatelského profilu a využívání služeb seznamky je zcela zdarma.

Práva a povinnosti uživatele

 • Uživatel bere na vědomí, že na Faceroom.cz nebude vystupovat a prezentovat se v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky,
 • nebude otevřeně nebo skrytou formou propagovat užívání omamných látek, jedů a prekurzorů,
 • nebude používat vulgarismy slovní spojení nebo jiné slovní nebo znakové výrazy, jejichž přímý či nepřímý význam je v rozporu s obecně akceptovatelnou společenskou morálkou a etikou,
 • nebude používat stránku na propagaci svých nebo jiných  internetových stránek,
 • nebude nabízet zboží, služby nebo jinou činnost za účelem získání finančního obohacení,
 • propagovat ani podporovat jinou činnost, která se ve smyslu ustanovení trestního zákoníku (zákona č. 40/2009 Sb.) považuje za trestnou,
 • nebude na server Faceroom.cz přidávat fotografie, které jsou v rozporu s dobrými mravy a s obecně závaznými právními předpisy České republiky,
 • v případě, že dojde ke změně pravidel, každý uživatel bere na vědomí, že platná pravidla jsou ta, která jsou v daný okamžik přístupu uživatele zveřejněna na serveru Faceroom.cz,
 • každý uživatel má právo kdykoliv zrušit svůj profil, a to prostřednictvím funkce, která je vždy přímo dostupná v menu profilu uživatele.

Práva a povinnosti provozovatele

 • Při porušení výše uvedených pravidel, může provozovatel bez předchozího upozornění zrušit uživatelský profil, a to bez nároku na finanční kompenzaci,
 • o zrušení uživatelského profilu na základě porušení pravidel není provozovatel povinen uživatele informovat,
 • provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah textů uživatele, jakož i za jeho zveřejněné fotografie,
 • pokud provozovatel zjistí, že se v textech, nebo na fotografiích vyskytuje obsah, který podléhá dle zákona č. 121/2000 Sb., právu autorskému, nebo se jedná o texty a fotografie jiných osob, než osoby uživatele, tyto ze seznamovacího serveru Faceroom.cz neprodleně odstraní a dle závažnosti porušení pravidel případně profil uživatele zcela zruší,
 • provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit platná pravidla a informace, uveřejněná na  Faceroom.cz,
 • v souvislosti s poskytovanými službami, nemá provozovatel žádné další nebo jiné povinnosti kromě povinností uvedených v těchto pravidlech.
Dotazy, podněty nebo stížnosti lze zaslat provozovateli serveru prostřednictvím kontaktního formuláře v sekci [Kontakt]. Tato všeobecná pravidla nabývají platnosti dnem zveřejnění na Faceroom.cz.

Aktualizováno (24.07.2016)