Premium SMS

 

 

Premium SMS (PR SMS) je jednoduchým a účinným marketingovým a platebním nástrojem, který umožňuje obousměrnou SMS komunikaci prostřednictvím tzv. prémiového telefonního čísla. Toto číslo je jednotné pro zákazníky všech mobilních operátorů.
Podle způsobu odesílání a zpoplatnění dělíme Premium SMS na:
  • MO Premium SMS (MO = Mobile originated)
SMS je zpoplatněna při odeslání. Tvar takového čísla je sedmimístný 90z xy ab, kde:
z je druh Premium SMS/MMS služby
xy je číslo poskytovatele
ab značí cenu v Kč, včetně DPH (05 – 5 Kč, 50 – 50 Kč apod.)
  • MT Premium SMS (MT = Mobile terminated)
SMS je zpoplatněna při přijetí. Tvar takového čísla je osmimístný 90z xy abc, kde:
z je druh Premium SMS služby
xy je číslo poskytovatele
abc značí cenu v Kč, včetně DPH (005 – 5,0 Kč, 050 – 50 Kč apod.)
MO Premium SMS spustili mobilní operátoři v Česku v polovině roku 2003, MT Premium SMS jsou dostupné od podzimu 2005.

Využití

Premium SMS se využívají především jako mikroplatební nástroj pro:
  • autentifikace pro bankovní služby
  • marketingové soutěže
  • informační služby, kdy zákazník může získat potřebnou informaci online pomocí SMS
  • placení za služby a přístup na internetové stránky
  • on-line registrace
  • M-Parking (placené stání na parkovištích)
  • hlasování apod.